(Dnešní Litoměřicko, 1. 9. 2004)

Zhruba osm a půl milionu korun stála oprava komunikací Na Kocandě. K slavnostnímu předání stavby došlo včera. Nejdůležitější částí oprav bylo zbudování svítícího přechodu pro chodce. Vyvýšený a rozsvícený přechod u litoměřické Základní školy U stadionu má zaručit bezpečnější přechod zejména pro děti a školáky. „Při stavbě byla použita nová moderní technologie, která přechod ve večerních hodinách zvýrazní. Sám jsem tudy už včera večer projížděl a opravdu je již z dálky vidět, že na vozovce je určitá překážka, která řidiče donutí zpomalit,” sdělil místostarosta Litoměřic Ivan Palán. Zatím v Litoměřicích jediný světlený přechod by zároveň nemusel být posledním. Představitelé města chtějí vědět, jak se osvědčí v běžném provozu. „Myslím, že takový přechod má význam a měli bychom do takových prostředků více investovat,” podotkl Palán. Rekonstrukce na Kocandě ale nespočívala jen ve vybudování svítícího přechodu. V ulicích Topolčianská, U stadionu a částečně na komunikaci Jiřího z Poděbrad dělníci opravili a dali nové obrubníky, chodníky ale hlavně natáhli zcela nový živičný povrch. Na Kocandě došlo také k úpravě vodorovného a svislého značení. „Došlo také k novému napojení na frekventovanou ulici Na Kocandě, čímž se vyřešil i další problematický přechod pro chodce,” připomněl místostarosta. Celá rekonstrukce si vyžádala částku necelých osmi a půl milionu korun. Sumu by město mělo splácet dle smlouvy stavební firmě (N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.) ve čtvrtletních splátkách po dobu pěti let. „Akce probíhala na základě takzvaného podnikatelského úvěru. Veškeré finanční prostředky na opravu dala firma, které částku splatíme,” dodal místostarosta Litoměřic Ivan Palán. Stavbu včera slavnostně firma předala nejvyšším zástupcům města. Podmínkou bylo, aby rekonstrukce byla hotová dříve, než půjdou děti do školy.