(LITOMĚŘICKÝ deník.cz 4.9.2015)

V loňském roce se podařilo Správě železniční dopravní cesty zařadit rekonstrukci mezi projekty financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Cílem stavby je úprava kolejiště, rekonstrukce nástupiště do bezbariérové podoby, výstavba přístupových chodníků, když se městu podařilo prosadit do projektu výstavbu nového úrovňového železničního přechodu pro pěší.

Ve výběrovém řízení uspělo společenství specialistů na železniční stavby firem N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. a STRABAG Rail a. s. Stavbu vysoutěžilo nabídnutými náklady za zhruba 117 milionů korun.

„Naše divize kolejových staveb se podílí na rekonstrukci železničního spodku a svršku, bude stavět nástupiště a přechodové konstrukce. V současné době máme nasazeny na stavbě dvě čety, máme tu dva dvoucestné bagry a kolejový pokladač TLP 550 T28 Valditera, jediný toho druhu v Česku. Partner spolu s dalšími subdodavateli se zaměří především na realizaci automatizovaného zabezpečovacího zařízení nádraží, ale také na opravu nádražní budovy a budování přilehlých chodníků. Díky automatizaci odpadne dosavadní provoz dvou hradel, zlepší se bezpečnost na přechodové konstrukci a zkrátí se například i čekání vozidel na průjezd vlaků přes přejezd u pokratických závor,” vysvětluje obchodní ředitel společnosti.

Současně s pracemi na nádraží proběhne samostatná stavba úpravy křižovatky Nerudovy a Nezvalovy ulice a budování dalších bezbariérových přístupů k nádraží, kterou hradí ze svého rozpočtu město.

„Je dobře, že se podařilo zkoordinovat obě stavby do jednoho termínu, neprodlouží se tak stavební ruch, který pociťují obyvatelé přilehlých ulic. Nový projekt řeší hlavně zklidnění dopravy v Nerudově ulici jednak úpravou trasy křižovatky, a potom i vybudováním vyvýšeného prahu na křížení s přechodem pro chodce,” dodává Tomáš Novák.

-Václav Sedlák-