Rekonstrukce koleje Šluknov–Dolní Poustevna

zrekonstruovaná kolej na trati Šluknov–Dolní Poustevna, nový stav
INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII–IX 2010

FINANČNÍ OBJEM

30,5 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce koleje

TECHNICKÝ POPIS

rekonstrukce kolejového svršku 2331 m (5 úseků), včetně zřízení bezstykové koleje, odvodnění pláně 200 m, oprava dvou živičných přejezdů, oprava mostu v žst. Lipová u Šenova, rozšíření železničního tělesa pomocí pražcových rovnanin