Pustověty – obnova mostu a místních komunikací

nový stav most Pustověty
INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX. – XI. 2016

FINANČNÍ OBJEM

6,0 mil. Kč

CÍL

obnova mostu a místních komunikací

TECHNICKÝ POPIS

Demolice stávajícího železobetonového trámového mostu a zemní práce, sanace spodní stavby a rozšíření kamenných opěr, nové železobetonové úložné prahy, nová spřažená ocelobetonová mostovka na ložiscích s železobetonovými římsami, systém vodotěsné izolace z ocelové natavovaných asfaltových pásů, úprava přechodových oblastí, asfaltová vozovka, ocelové zábradlí s protikorozní ochranou, asfaltová vozovka místních komunikací.