Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří

most ve Stráži nad Ohří, dokončené dílo
INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI–X 2008

FINANČNÍ OBJEM

14,20 mil. Kč

CÍL

celková rekonstrukce mostu přes řeku Ohři

TECHNICKÝ POPIS

odstranění stávajících komunikací a podkladních vrstev včetně železobetonových říms na mostě, vytvoření spřažené desky včetně izolací a podpovrchových dilatačních závěrů; zhotovení železobetonových chodníkových monolitických říms včetně dilatací; výkopy v předpolích mostu, uložení drenáží, izolací a zpětných zásypů; zhotovení chodníků; tryskání stávajících železobetonových konstrukcí, jejich reprofilace a nátěr; provedení stříkaných betonů středových stativ; zhotovení živičných povrchů včetně asfaltových zálivek