Kolej č. 102 železniční vlečka Kolín–Ovčáry

vlečka Kolín–Ovčáry, celkový pohled na stavbu
INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII–VIII 2005

FINANČNÍ OBJEM

7,7 mil. Kč

CÍL

zřízení přípojné koleje do automobilky TPCA

TECHNICKÝ POPIS

vybudování cca 700 m železničního svršku, zřízení výhybek na betonových a dřevěných pražcích