(www.stavbykarlovarska.cz)

Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2018
11.06.18

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018

Soutěž „Stavby Karlovarského kraje 2018″

Hodnocení odborné poroty:

Stavby:

3. místo: Stavba č. 17 – Oprava mostu přes Jáchymovský potok

Přihlašovatel: Město Jáchymov.
Investor: Město Jáchymov
Projektant: Ing. Jakub Rudolský – PONTIKA s. r. o.
Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

panel stavby – pdf ke stažení