Hospodaření

Hospodářské ukazatele

Tržby v milionech Kč
Průměrný počet pracovníků
Tržby v milionech Kč na 1 pracovníka