Hospodaření

Hospodářské ukazatele

Tržby v mil. Kč
Průměrný počet pracovníků
Tržby v mil. Kč na 1 pracovníka