Kvalifikace

ZÁKLADNÍ
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z obchodního rejstříku (str. 1)
Výpis z obchodního rejstříku (str. 2)
Živnostenský list

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Živnostenský list
ISO
Jakost ISO 9001

Certifikát dle ČSN EN ISO 9001

Certifikát dle ČSN EN ISO 9001

Certifikát v oboru výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací

CERTIFIKÁT - výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací
Příloha k CERTIFIKÁTU - výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací a
Příloha k CERTIFIKÁTU - výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací b
Environment ISO 14001

Certifikát dle ČSN EN ISO 14001

Certifikát environmentálního managementu dle ISO 14001
Bezpečnost OHSAS 18001

Certifikát dle OHSAS 18001

Certifikát managementu bezpečnosti dle OHSAS 18001
AUTORIZACE

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby

Osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby
Osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce
SVAŘOVÁNÍ

Certifikát procesu provádění ocelových konstrukcí ČSN EN 1090-2+A1:2012
– výroba a montáž ocelových konstrukcí

CERTIFIKÁT výroba a montáž ocelových konstrukcí ČSN EN 1090-2+A1:2012

Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006
– svařování a navařování kolejnic, výroba a montáž ocelových konstrukcí

CERTIFIKÁT procesu svařování ISO 3834-2:2006 a
CERTIFIKÁT procesu svařování ISO 3834-2:2006 b

Osvědčení způsobilosti
ke svařování

Osvědčení způsobilosti ke svařování

Osvědčení způsobilosti
k montáži A-LIS

Osvědčení způsobilosti k montáži A-LIS

Osvědčení způsobilosti
k broušení pojížděných částí výhybek

Osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek

Pověření svářečského technika

POVĚŘENÍ - svářečského technika 13-185
POVĚŘENÍ - svářečského technika 13-383

Osvědčení svářečského specialisty

Osvědčení svářečského specialisty
Osvědčení dopravce pro provozování drážní dopravy (str. 2)

Certifikát mezinárodního svařovacího inženýra

Certifikát evropského svařovacího inženýra

Certifikát mezinárodního svařovacího inženýra
Certifikát evropského svařovacího inženýra

Certifikát evropského svařovacího technologa

Certifikát evropského specialisty na svařování betonářských ocelí

Certifikát evropského svařovacího technologa
Certifikát evropského specialisty na svařování betonářských ocelí
REVIZE, PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK

Licence k provozování drážní dopravy č. 1-1000/98-DÚ/O-Se

Licence k provozování drážní dopravy (str. 1)
Licence k provozování drážní dopravy (str. 2)

Osvědčení dopravce

Osvědčení strojníků

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ, SANACE A HYDROIZOLACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Certifikát aplikační firmy k aplikaci systému Stati-CAL

Certifikát sanace, zesilování a izolace betonových konstrukcí mostů – BASF

Certifikát k aplikaci systému Stati-CAL
Certifikát BASF sanace, zesilování a izolace betonových konstrukcí mostů
Certifikát BASF sanace, zesilování a izolace betonových konstrukcí mostů

Certifikát pro aplikaci hydroizolačních materiálů ICOPAL VEDAG CZ

Certifikát Icopal Vedag CZ
Certifikát Icopal Vedag CZ

Osvědčení pro aplikaci hydroizolačního systému PARALON NT5 PONTS pro silniční mostní objekty

Oprávnění k regeneraci pražců hmoždinkami DRV-1Z

Osvědčení pro aplikaci hydroizolačního systému PARALON NT5 PONTS pro silniční mostní objekty
JINÁ OCENĚNÍ

Certifikát finalisty krajského kola Vodafone Firma roku 2011 Ústeckého kraje; Cena Hospodářských novin.

Certifikát finalisty krajského kola Vodafone Firma roku 2011 Ústeckého kraje

Stavba Most Žďárek získala Čestné uznání v rámci soutěžní přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2006”.

Čestné uznání v rámci soutěžní přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2006”