Kvalifikace

ZÁKLADNÍ
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z obchodního rejstříku (str. 1)
Výpis z obchodního rejstříku (str. 2)
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 1/3
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 2/3
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 3/3
ISO
Jakost ISO 9001

Certifikát dle ČSN EN ISO 9001

Certifikát dle ČSN EN ISO 9001

Certifikát v oboru výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací

Certifikát v oboru výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací a
Certifikát v oboru výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací b
Certifikát v oboru výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací c
Environment ISO 14001

Certifikát dle ČSN EN ISO 14001

Certifikát dle ČSN EN ISO 14001
Systém managementu BOZP dle ČSN ISO 45001

Certifikát dle ČSN ISO 45001:2018

AUTORIZACE

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby

Osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby
Osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce
SVAŘOVÁNÍ

Certifikát procesu provádění ocelových konstrukcí ČSN EN 1090-2:2019
– výroba a montáž ocelových konstrukcí

CERTIFIKÁT ČSN EN 1090-2:2019

Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006
– svařování a navařování kolejnic, výroba a montáž ocelových konstrukcí

Osvědčení způsobilosti
ke svařování

Osvědčení způsobilosti
k montáži A-LIS

Osvědčení způsobilosti
k broušení pojížděných částí výhybek

Pověření svářečského technika

Osvědčení svářečského specialisty

Osvědčení svářečského specialisty

Certifikát mezinárodního svařovacího inženýra

Certifikát evropského svařovacího inženýra

Certifikát mezinárodního svařovacího inženýra
Certifikát evropského svařovacího inženýra

Certifikát evropského svařovacího technologa

Certifikát evropského specialisty na svařování betonářských ocelí

Certifikát evropského svařovacího technologa
Certifikát evropského specialisty na svařování betonářských ocelí
REVIZE, PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK

Licence k provozování drážní dopravy č. 1-1000/98-DÚ/O-Se

Osvědčení dopravce

Osvědčení strojníků

– Opisy doplňkových osvědčení lze vyžádat na adrese . K požadavku prosím připojte zdůvodnění.

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ, SANACE A HYDROIZOLACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Certifikát aplikační firmy k aplikaci systému Stati-CAL

Certifikát k aplikaci systému Stati-CAL

Osvědčení pro aplikaci hydroizolačního systému PARALON NT5 PONTS pro silniční mostní objekty

Osvědčení pro aplikaci hydroizolačního systému PARALON NT5 PONTS pro silniční mostní objekty
JINÁ OCENĚNÍ

Certifikát finalisty krajského kola Vodafone Firma roku 2011 Ústeckého kraje; Cena Hospodářských novin.

Certifikát finalisty krajského kola Vodafone Firma roku 2011 Ústeckého kraje

Stavba Most Žďárek získala Čestné uznání v rámci soutěžní přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2006”.

Čestné uznání v rámci soutěžní přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2006”