Svařování

Svařování
Svařování kolejnic

Aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií ELEKTRO-THERMIT ESSEN metodami SoWoS, SkV, SkV-L75.

Aluminotermické svařování přechodových svarů R65/UIC60, R65/S49, UIC60/S49 metodou SoWoS.

Svařování kolejnic stejného tvaru poloautomatem plněnou elektrodou s vlastní ochranou technologií INNERSHIELD.

Navařování kolejnic a srdcovek z kolejnic poloautomatem plněnou elektrodou s vlastní ochranou technologií ESAB (přídavný materiál OK Tubrodur 15.43).

Opravy vad jazyků výhybek navařováním poloautomatem plněnou elektrodou s vlastní ochranou (přídavný materiál Tubrodur OK 15.43) podle TP-NAJ-P-01/01.

Rovnání prosedlých svarů kolejnic podle technologického postupu schváleného č.j. 34 725/06-OP.

Montáž ambulantních lepených izolovaných styků kolejnic (A-LIS) z kompletů ESD Osvětimany a z kompletů firmy Form-Thermit Brno.

Osvědčení způsobilosti ke svařování č. 3 095/07–OP

Osvědčení způsobilosti k montáži A-LIS č. 1532/09–OTH

Osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných částí výhybek č. 1934/2009–TÚDC

Pověření svářečského technika č. 13/185

Certifikát evropského svařovacího technologa č. EWT/CZ 01227/2

Osvědčení svářečského specialisty č. WS 4-020

Osvědčení o odborné způsobilosti revizního technika e. č. 335-98/D-S

Certifikát procesu provádění ocelových konstrukcí ČSN EN 1090-2+A1:2012
– výroba a montáž ocelových konstrukcí

Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006
– svařování a navařování kolejnic, výroba a montáž ocelových konstrukcí (str. 1)

Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006
– svařování a navařování kolejnic, výroba a montáž ocelových konstrukcí (str. 2)