Údržba mostů

Komplexní údržba mostů
Údržba mostů
KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ

Úklid ploch mostů, včetně chodníků.

Očištění svodidel, zábradlí.

Očištění jímek, skluzů, žlabů.

Očištění dilatací.

REFERENCE

Periodická údržba mostů ŘSD na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji.