Rekonstrukce Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti

rekonstrukce Galerie SM v Uherském Hradišti, celkový pohled na muzeum
INVESTOR
DOBA REALIZACE

II–III 1998

FINANČNÍ OBJEM

1,5 mil. Kč

CÍL

oprava klenbového stropu bez demontáže původní historické dřevěné podlahy

TECHNICKÝ POPIS

Statické zajištění památky poškozené při povodních v roce 1997 systémem HELIFIX.

Stavba obdržela ve své kategorii titul „Stavba roku”.