Výstavba protihlukových opatření na trati Plzeň–Stříbro

trať Plzeň–Stříbro, pohled na protihlukovou stěnu
INVESTOR
DOBA REALIZACE

2006–2008

FINANČNÍ OBJEM

16,19 mil. Kč

CÍL

výstavba protihlukových stěn

TECHNICKÝ POPIS

betonové protihlukové stěny pilotově založené, včetně zřízení barevného nátěru a výsadby zeleně