(regionální tisk)

Slavnostní otevření rekonstruovaného podchodu pro pěší v železniční stanici Choceň, konané za účasti starosty města Chocně Miroslava Kučery, zástupce investora Ing. Cyrila Suka, CSc. – ředitele Stavební správy Praha ze SŽDC, s. o., zástupce ČD, a. s., Ing. Františka Kudláčka – přednosty správy mostů a tunelů ze Správy dopravní cesty Pardubice, se konalo první listopadový den 1. 11. 2004. Přesný název stavby je „Rekonstrukce mostu v km 270,896”. „Podchod pro pěší je z hlediska dopravně stavebního most o šířce 67,5 metru a rozpětí 6,5 metru. Rekonstrukce byla vynucena zvyšováním přechodnosti trati při stavbě I. železničního koridoru v úseku Česká Třebová–Praha,” uvedl Ing. Ladislav Vasilenko, vedoucí projektu, z Divize 4 ze zhotovitelské firmy Metrostav, a. s. Od odborníků jsem se dozvěděla, že původní nosná konstrukce byla železobetonová a v jednom úseku i cihelná klenba. Při rekonstrukci stavební dělníci provedli zpevnění spodní stavby (opěry z kamenného zdiva) tlakovou injektáží, na pravé polovině šířky mostu byla zachována původní železobetonová klenba, která byla shora sanována a opatřena novou ochrannou železobetonovou deskou a izolací proti vodě. Na levé polovině mostu byla provedena demolice stávající klenby a její náhrada železobetonovou nosnou konstrukcí s tuhou výztuží z válcovaných I-nosníků. Nosná konstrukce byla betonována na místě, v předstihu byly jako staveništní prefabrikáty připraveny železobetonové prahy a vkládány silničním jeřábem DEMAG.

Stavba byla rozdělena do tří etap. První etapa (sanace stávající železobetonové klenby v pravé polovině mostu) proběhla na podzim 2003. Náhrada staré klenby novou nosnou konstrukcí v levé polovině mostu byla udělána v letošním roce ve dvou etapách (v květnu a srpnu–záři). Zajímaly mě specifické problémy této stavby, jejíž investor je Správa železniční dopravní cesty. s. o., projektant SUDOP Praha. a. s., a podzhotovitel N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. Na tuto otázku zástupce zhotovitelské firmy Ing. Ladislav Vasilenko, vedoucí projektu Metrostav, říká: „Bylo nutno volit opatrné postupy při demolici staré klenby, aby se nenarušilo sanované zdivo spodní stavby. Při 2. etapě prací (část mostu pod sudými dopravními kolejemi) bylo pracoviště velmi úzké a sevřené mezi pojížděnými kolejemi. Ve spolupráci s vedením stanice jsme řešili náročný vjezd těžkého silničního jeřábu přes provozované koleje. A protože podchod je důležitou komunikací pro příchod k nádraží i jako spojnice dvou částí města pro chodce, snažili jsme se zkrátit dobu omezení provozu chodců na minimum. Zejména ve 3. etapě se nám podařilo o 14 dní dříve umožnit průchod chodců bez omezení.”

-J. Habigerová-