(Dnešní Litoměřicko, 2004)

Firma má v dnešní době za sebou více než 12 let činnosti a hlavně velký objem vykonané práce, na kterou může být právem hrdá.

Vedení firmy N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se od založení v roce 1992 částečně pozměnilo. Vedení společnosti tvoří: Ing. David Novák – ředitel, Ing. Radek Kudrnáč – obchodní náměstek, Josef Vaňousek – provozní náměstek, Pavel Čech, DiS – technický náměstek. Ing. David Novák a Ing. Petr Novák jsou jednatelé společnosti.

Firma zaměstnává přibližně 75 zaměstnanců, tržby za rok dosahují téměř 160 000 000 Kč. Vedení společnosti odpovídá za celoroční výsledky firmy. Hlavní náplní práce jsou služby pro České dráhy a tomu odpovídají i jednotlivá střediska: středisko kolejových staveb, mostních staveb, kolejové mechanizace, svařovací středisko a elektrárna Ledvice. Jako zázemí slouží montážní a materiálová základna Polepy s cca 7500 m2, skladové a manipulační prostory Litoměřice horní nádraží s cca 1500 m2 a administrativní budova v Masarykově ulici 31 v Litoměřicích.

Firma má přes 10 osvědčení, certifikací a autorizací na speciální práce, což jí umožňuje provádění širokého spektra prací. Samozřejmostí je i vysoká kvalifikace a odbornost jednotlivých pracovníků, proškolených přímo v některých firmách, často i zahraničních. Předložené velké množství referenčních listů, které obsahují popis jednotlivých akcí, finanční objem prací, dokumentaci a hlavně hodnocení objednatele je většinou kladné s doporučením pro další investory.

Kamenné mosty železniční, silniční, viadukty, opravy památkově chráněných objektů, činžovní domy, rodinné domy, přejezdy – např. Pokratický v Litoměřicích, opravy ulic, např. v Litoměřicích na Kocandě, Višňová, Meruňková ale i cyklistická stezka Litoměřice–Třeboutice. I to svědčí o dobrém vedení firmy, které má oporu i v širším vedení společnosti. Je třeba se zmínit i o poslední práci na lávce pro pěší U katovny v Litoměřicích. Zde byla firmou použita a ne poprvé přímo pochozí izolace zn. Bridgemaster. Investor ale uplatnil na práci reklamaci. Podle současných jednání se zdá, že firma N+N nepochybila, protože dodržela veškeré povinnosti vyplývající z technologického postupu, který má k dispozici. Otázka všech jednání a to i s anglickou stranou je, zda při dodržení technologie nebyla chyba v materiálu. V každém případě se snaží firma v duchu svojí strategie a dobrého jména při provádění všech zakázek tuto nepříjemnou situaci vyřešit kladně, i když pravděpodobně přímou vinu nemá.

Kontakt na firmu N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. je: Tel. 416 732 335, Fax: 416 732 330, e-mail: .

Kdybyste znovu začínali, co byste udělali jinak?

„Na tu dobu vše stejně.”

Jakou spolupráci máte s městem?

„Spolupráce s městem trvá asi 4 roky a je na vysoké úrovni.”

Kdyby vám zlatá rybka splnila jedno přání, jaké by bylo?

„Hlavně si všichni přejeme zdraví, to ostatní se vždy nějak vyřeší,” odpověděl za všechny technický náměstek pan Ing. Petr Novák, jednatel společnosti.

Všechny příznivce této firmy potěší, že její plány do budoucna připravené vedením společnosti jsou velice odvážné. Psát o nich by ovšem vzhledem ke konkurenci nebylo vhodné, a tak přejeme firmě, aby se dále stejně dobře prezentovala jak na domácím trhu, tak aby pronikla i do ostatních zemí EU.