(Měsíc v regionu 12/2006)

Od konce minulého roku se na litoměřické radnici hovoří o novém parku. V roce 2004 město koupilo areál pivovaru, bývalé lahvárny a nyní je zde dostavěné parkoviště. „Máme na stole projektovou dokumentaci k ploše, kde jsme zamýšleli vystavět park, máme stavební povolení, vítěze soutěže, tedy dodavatele a již došlo k předáni staveniště,” říká Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.

Celé výběrové řízení vyhrála firma N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice. Občanům se tak nabídne další prostor pro relaxaci, který bude mít rozlohu asi 8 500 metrů čtverečních zeleně, budou zde dvě velká jezírka s rostlinami a rybami, nebudou chybět prolézačky pro děti v podobě jakéhosi kompasu, pétanquové hřiště, šachovnice a u staré vodárny by měl být přes léto zajištěn prodej zmrzliny. Z původních návrhů zvítězil trh a nakonec se město s nabídkami dostalo na středovou variantu v hodnotě 19–20 milionů korun. „Tento rok se budou dělat hrubé terénní práce. Konec stavby je plánován na červen 2008,” dodává Brunclíková.

-pl-